Latest News

- P35 Deadline
14 Feb, 2018
File and pay your Return on ROS before the P35 deadline of 23 February 2018.

- New NKC website coming soon
12 Feb, 2018
We are currently in the process of developing a brand new NKC website. Watch this Space!!

- NKC & Accounting for Growth
01 Jan, 2018
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.
Sole Trader

POLSKI OBYWATEL ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ W IRLANDII NA WŁASNY RACHUNEK

Opis przypadku:

Jestem osobą fizyczną. Mieszkam i pracuję w Irlandii.

Chciałbym jednak rozpocząć działalność na własny rachunek bowiem widzę szansę na powodzenie mojego własnego biznesu w tym kraju.

Na początku być może będę łączył pracę na etacie z dodatkową działalnością lecz w dłuższej perspektywie chciałbym się usamodzielnić.

Z roku na rok pracę w Irlandii podejmuje coraz więcej polskich obywateli. Rośnie też grupa osób, które decydują się na to, aby pozostać w tym kraju przez dłuższy czas, być może nawet na stałe. Wielu polskich obywateli, po zdobyciu pewnych doświadczeń u irlandzkiego pracodawcy decyduje się na rozpoczęcie działalności na własny rachunek. W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienienia z sukcesem- codziennie obserwujemy to zjawisko na przykładach naszych klientów.

W każdym takim przypadku doradzamy naszym klientom, zanim zdecydują się na otwarcie własnego biznesu, aby dokładnie rozpoznali zapotrzebowanie na usługi, które zamierzają świadczyć czy też na towary, które chcieliby sprzedawać na tutejszym rynku. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia projektu biznesowego.

W szczególności należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

  • W jakiej formie zamierzam prowadzić działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna- sole trader czy jako spółka)?
  • Czy planowana działalność nie jest w Irlandii licencjonowana i czy nie wymaga specjalnych pozwoleń lub kwalifikacji?
  • Czy mamy zgromadzony odpowiedni kapitał konieczny do rozpoczęcia działalności oraz do tego aby firma mogła funkcjonować przez kolejne 3-4 miesiące?
  • Czy dokładnie przewidziałem jakie będą koszty prowadzenia działalności?
  • Czy moja działalność wymaga ubezpieczenia i jakie będą jego koszty? (Zwykle w Irlandii jest to spory wydatek)
  • Czy jestem przygotowany na nieoczekiwane wydatki, których nie dało się wcześnie przewidzieć (np. opóźnienie w otrzymaniu karty C2, konieczność opłacenia składki związkowej, itp.)
  • Jaki będzie przypuszczalny popyt na moje usługi/ towary?
  • Kto będzie moją konkurencją?
  • Czy jestem przygotowany na to, iż pracując na własny rachunek będę pracował praktycznie 24 godziny na dobę?

Jeśli znacie Państwo odpowiedzi na powyższe pytania, a wybraną przez Was formą prowadzenia działalności gospodarczej jest prowadzenie jej osobiście jako SOLE TRADER, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów przedstawioną poniżej.

Opis oferty NKC dla klienta o podobnym profilu:

SOLE TRADER to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii. Formalności przy rejestracji firmy są ograniczone do minimum a jej koszty zdecydowanie niższe niż w przypadku spółki.Taka forma prowadzenia biznesu wydaje się idealna dla osób fizycznych oraz małych firm, które na wczesnym etapie rozwoju nie muszą lub nie chcą przyjmować bardziej złożonej struktury.

 

Rejestracja działalności typu SOLE TRADER jest dwustopniowa i polega na:

1. Rejestracji nazwy handlowej firmy (Business Name)- rejestracja taka jest konieczna w przypadku kiedy nie chcemy aby nazwa naszej firmy brzmiała dokładnie tak samo jak nasze imię i nazwisko- np. Jan Kowalski, a wolelibyśmy aby była to raczej nazwa mówiąca o charakterze firmy, np.Polish Construction Services, Superb Polish Food, itp.

Do zgłoszenia nazwy potrzebny jest nam formularz RBN (Registration of Business Name). Możemy go znaleźć na stronie Company Registration Office (CRO) pod adresem: formularz RBN 

Przed zgłoszeniem naszej własnej nazwy, warto jest skorzystać z przeszukiwarki (Company Search) na stronie www.cro.ie  (bezpośrednio na http://www.cro.ie/search/ )aby upewnić się, iż ktoś inny nie wpadł już na podobny pomysł. Jeśli tak się stało, Company Registration Office odmówi nam rejestracji i procedurę trzeba będzie wtedy powtórzyć.

Po upewnieniu się, iż dysponujemy już właściwą i unikatową nazwą dla naszej nowej firmy irlandzkiej, powinniśmy przesłać do CRO wypełniony formularz. Jeśli zrobimy to elektronicznie, opłata wyniesie 20 euro, jeśli natomiast prześlemy wersję drukowaną opłata wzrośnie do 40 euro.

2. Rejestracja działalności w Urzędzie Skarbowym

Drugim i ostatnim etapem rejestracji naszej firmy w Irlandii jest jej zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową Urzędu Skarbowego pod adresem www.revenue.ie 

a. na stronie tytułowej znajdziecie Państwo napis "FORMS" po lewej stronie w pionowym pasku

b. w części zatytułowanej FORMS FOR BUSINESSES należy wybrać część REGISTRATION FORMS

c. kolejnym krokiem jest ściagnięcie interaktywnego formularza TR1- należy kliknąć na link

Wypełnienie formularza TR1 zapewni nam rejestrację na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne (PRSI), ewentualnie na PAYE (jeśli zamierzamy zatrudniać pracowników) oraz ewentualnie na VAT.

Należy pamiętać o tym, iż rejestrując jakikolwiek rodzaj działalności gospodarczej musimy posiadać numer PPS. Również w przypadku rejestracji na VAT Urząd Skarbowy wymaga przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów pozostawiamy otwartą kwestię rejestracji Państwa działalności na zasadach SOLE TRADER. Jeśli chcielibyście dokonać jej Państwo sami w oparciu o powyższe wskazówki, naszą współpracę możemy rozpocząć od kolejnego etapu (rejestracji na podatek VAT, rejestracji jako pracodawcy, oraz jako płatnika ubezpieczenia społecznego i podatku od wynagrodzeń, obsługi księgowej czy też doradztwa biznesowego).

Jeśli chcielibyście Państwo aby NKC dokonało w Waszym imieniu wszystkich koniecznych rejestracji (pełen pakiet)- z przyjemnością to uczynimy.

W celu nawiązania współpracy z nami prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy. Wysyłając do nas wcześniej interaktywny formularz zgloszeniowy ze strony internetowej dacie nam Państwo możliwość jeszcze lepszego  załatwienia Państwa sprawy.

Kliknij tutaj aby otworzyć interaktywny formularz

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.