Latest News

- Revised Motor & Travel Rates and Subsistence Allowances From 1 April 2017
18 May, 2017
From April 2017 a number of changes were made to the Civil Service " Subsistence Rates (Domestic & Foreign)" and the "Motor Travel Rates"

- NKC & Accounting for Growth
21 Mar, 2017
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.

- Integra International
03 Feb, 2017
NKC a member of Integra International
Rozliczenia

POLSKI PRZEDSIĘBIORCA ROZWIJAJĄCY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W IRLANDII

Opis przypadku:

Nazywam się Wojciech Pieniążek. Od dwóch miesięcy mam zarejestrowaną działalność w zakresie drobnych remontów w domach prywatnych (układanie kafelków, malowanie, itp.).

W ciągu kolejnych dwóch miesięcy planuję zatrudnić dwóch pracowników. Chciałbym zlecić NKC prowadzenie wszystkich rozliczeń z urzędem skarbowym oraz rozliczeń moich pracowników.

Opis oferty NKC dla klienta o podobnym profilu:

W przypadku kiedy mamy do czynienia z klientem, który posiada już zarejestrowaną działalność gospodarczą w Irlandii (w CRO i Urzędzie Skarbowym), firma NKC przed przyjęciem zlecenia na obsługę firmy będzie chciała upewnić się, iż klient dopełnił wszystkich niezbędnych formalności oraz, iż urząd skarbowy nie ma żadnych zastrzeżeń co do dotychczasowych rozliczeń z daną firmą. W trosce o dobro naszego klienta, w pierwszej kolejności dopilnujemy, aby w momencie rozpoczęcia współpracy z nami wszystkie ewentualne niedociągnięcia oraz zaległości firmy zlecającej nam wykonanie usług były "wyprowadzone na prostą".

Zakładamy, iż Wojciech Pieniążek w dalszym ciągu będzie prowadził swoją firmę jako SOLE TRADER. Ta forma działalności jest wygodna nie tylko ze względu na łatwość rejestracji i rozliczeń, ale dodatkowo stanowi naturalny etap przejściowy w rozwoju każdej firmy, zanim zdecyduje się ona działać jako np. spółka z o.o. W przypadku pana Pieniążka zatrudniającego jedynie dwóch pracowników, nie ma w chwili obecnej potrzeby zmiany tej struktury. Jeśli jednak jego firma rozrosłaby się w szybkim czasie, a pan Pieniążek chciałby otrzymać kontrakt jako podwykonawca, musiałby wtedy ubiegać się o kartę C2 oraz na bieżąco rozliczać podatek jako podwykonawca (RCT ). Podobnie byłoby w sytuacji, w której chciałby sprowadzić z Polski kolejne firmy i zatrudnić je do wykonywania prac na jego zlecenie. W tym drugim przypadku musi zadbać o to, aby dokonać rejestracji własnej firmy jako głównego wykonawcy (principal contractor). Będzie też musiał zwracać uwagę na to, czy pracujący dla niego podwykonawcy posiadają kartę C2.

W imieniu klienta będziemy dokonywać wszystkich koniecznych bieżących rozliczeń, a w szczególności:

W systemie comiesięcznym

Rozliczenia podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne- system PAYE oraz PRSI (przygotowanie list płac- payrolls oraz odcinków wypłat- payslips)

RCT (jeśli firma jest podwykonawcą lub gdy zleca pracę innym podwykonawcom)

W systemie co dwa miesiące

Rozliczenie podatku VAT
W systemie rocznym Tylko w przypadku spółki:

Audyt - obowiązek dostarczenia do CRO sprawozdania finansowego sprawdzonego przez biegłego księgowego

Rozliczenie podatku od osób prawnych

 

Z ostatniej chwili

W ostatnim okresie zauważyliśmy, iż coraz więcej firm irlandzkich zatrudniających Polaków (szczególnie w branży budowlanej) namawia swoich pracowników do samozatrudnienia się, tłumacząc iż jest to prostsza forma wzajemnych rozliczeń. Decydując się na przejście z systemu zatrudnienia u pracodawcy na samozatrudnienie musimy być świadomi wszystkich nowych możliwości oraz zagrożeń jakie są związane z taką decyzją. Firma NKC może pomóc Państwu w  przeprowadzeniu całej takiej operacji w sposób, który będzie dla Państwa najmniej uciążliwy. Uczulimy też Państwa na sprawy, na które powinniście zwrócić uwagę przy podejmowaniu podobnych decyzji.

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.