Latest News

- P35 Deadline
14 Feb, 2018
File and pay your Return on ROS before the P35 deadline of 23 February 2018.

- New NKC website coming soon
12 Feb, 2018
We are currently in the process of developing a brand new NKC website. Watch this Space!!

- NKC & Accounting for Growth
01 Jan, 2018
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.
Rejestracja

POLSKA FIRMA REJESTRUJE W IRLANDII SWÓJ ODDZIAŁ

LUB SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ (SPÓŁKĘ Z O.O.)

Opis przypadku:

Jesteśmy polską firmą budowlaną, której zaproponowano duży kontrakt w Irlandii.

Zastanawiamy się w jakiej formie powinniśmy podjąć działalność w tym kraju, aby spełnić wszystkie wymogi formalne stawiane podwykonawcom, a jednocześnie uniknąć zbyt skomplikowanych procedur.

Opis oferty NKC dla klienta o podobnym profilu:

Branża budowlana w Irlandii oferuje polskim firmom w chwili obecnej najwięcej możliwości szybkiego rozwoju oraz odniesienia sukcesu finansowego. Z drugiej strony, działalność na rynku budowlanym wiąże się ze spełnieniem szeregu dodatkowych, specyficznych wymogów. W szczególności takimi elementami mogą być:

 • konieczność uzyskania karty C2 dla podwykonawcy (Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czym jest karta C2- przejdź do naszego Centrum Informacji- kliknij tutaj
 • konieczność przeprowadzenia w Irlandii szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich pracowników oraz uzyskania pozwolenia na wejście na plac budowy- tzw. SAFE PASS
 • konieczność respektowania minimalnych stawek godzinowych dla pracowników z branży budowlanej
 • komunikacja ze związkami zawodowymi (kwestia przynależności do związków i opłacania składek)
 • kwestia odprowadzania składek w imieniu pracowników na dodatkowy fundusz emerytalny
 • koszty uzyskania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

W większości opisanych powyżej przypadków  NKC może służyć Państwu pomocą lub szczegółową informacją na temat procedur koniecznych do uzyskania koniecznych dokumentów i pozwoleń.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością służymy Państwu pomocą w zakresie:

 • utworzenia spółki
 • nominowania dyrektorów i sekretarza zarządu
 • uzyskania gwarancji (tzw. bond) w przypadku jeśli jeden z dyrektorów nie jest rezydentem do celów podatkowych w Irlandii  ( nie przebywa w tym kraju dłużej niż 183 dni w ciągu roku )
 • przygotowania umowy spółki oraz jej statutu
 • rejestracji na podatek VAT, oraz jako płatnika podatku od wynagrodzeń (PAYE), ubezpieczenia społecznego (PRSI) oraz podatku od osób prawnych
 • rozliczeń księgowych w oparciu o nowoczesny program komputerowy
 • bieżących rozliczeń w systemie miesięcznym i dwumiesięcznym ( zestawienie sprzedaży, zakupów, przygotowywanie list płac i ich zgłaszanie do urzędu skarbowego, dokonywanie rozliczeń VAT, rozliczeń podwykonawców, uzgodnienie stanu kasy, dłużników, wyciągów bankowych, itp.)
 • bieżący komentarz dotyczący finansów firmy oraz sugestie co do sposobu rozwiązania ewentualnych problemów
 • przygotowania sprawozdań rocznych (roczne badanie sprawozdań finansowych, przesłanie do CRO wymaganych sprawozdań, itp.)   

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.