Latest News

- P35 Deadline
14 Feb, 2018
File and pay your Return on ROS before the P35 deadline of 23 February 2018.

- New NKC website coming soon
12 Feb, 2018
We are currently in the process of developing a brand new NKC website. Watch this Space!!

- NKC & Accounting for Growth
01 Jan, 2018
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.
Producenci

POLSKI PRODUCENT PLANUJĄCY SPRZEDAŻ NA RYNEK IRLANDZKI

Przykładowa sytuacja:

Jesteśmy producentem drzwi i okien drewnianych z Polski. W związku z rozwojem naszej działalności chcielibyśmy rozpocząć dostawy na rynek irlandzki.

Nie wiemy od czego najlepiej zacząć i czy musimy rejestrować w Irlandii oddział aby mieć większą wiarygodność dla kontrahentów irlandzkich 

Opis oferty NKC dla klienta o podobnym profilu:

Polski producent nie musi rejestrować w Irlandii działalności gospodarczej jeśli chce sprzedawać swoje produkty na tutejszym rynku. Oczywiście z czasem może stanąć przed taką koniecznością, jeśli okaże się, iż wartość sprzedaży w tym kraju jest na tyle znacząca, że opłacalne staje się posiadanie na miejscu nie tylko biura handlowego ale również np. hurtowni czy też magazynu wyrobów.

Tym niemniej, na tak wczesnym etapie rozwoju sieci sprzedaży w Irlandii inwestowanie w dzierżawę pomieszczeń oraz utrzymanie firmy (jej oddziału lub spółki zależnej) może wydawać się przedwczesne. We wszystkich podobnych sytuacjach NKC będzie doradzać Państwu przede wszystkim zorganizowanie sieci klientów- poważnych odbiorców Państwa wyrobów wysyłanych z Polski. Może się tak zdarzyć, iż nawiążą Państwo współpracę z na tyle dużą firma dystrybucyjną, iż zapewni Państwu wysoką sprzedaż na tutejszym rynku. Z drugiej strony możemy spodziewać się, że firma ta będzie chciała podpisać z Państwem umowę na wyłączność sprzedaży Państwa produktów na terenie Irlandii. Musimy być przygotowani również na to, iż nasz irlandzki partner poprosi nas o wyłączności obejmującą teren całej wyspy (a więc również Irlandii Północnej). W takim przypadku należy bardzo ostrożnie skalkulować wszystkie możliwe zyski i straty.  Znamy bowiem firmy polskie, które są niezwykle zadowolone z faktu posiadania jednego dużego odbiory, który organizuje sprzedaż ich produktów w całej Irlandii. Niestety, znane nam są również firmy, które żałują podpisania podobnego kontraktu bowiem ich partnerem okazała się mało dynamiczna firma dystrybucyjna, która dodatkowo zablokowała wszystkie inne potencjalne kontrakty producenta na terenie całego kraju. Należy jednak podkreślić, iż w przypadku tak  małego rynku jak irlandzki (nieco ponad 4 mln ludności), dla wielu dystrybutorów umowa na wyłączność (exclusivity contract) może być postrzegana jako konieczność.

Jeśli planujecie Państwo wejście na rynek irlandzki ze sprzedażą swoich produktów, NKC pomoże Państwu osiągnąć zamierzone cele poprzez usługi, których zakres będziecie mogli Państwo sami dopasować do swoich potrzeb:

PAKIET MINIMUM

W ramach pakietu minimum proponujemy Państwu przygotowanie zestawienia danych adresowych firm irlandzkich, które mogą być zainteresowane Państwa produktami (odbiorców, dystrybutorów, hurtowników). Opracowanie to przygotujemy na podstawie najbardziej aktualnych baz danych, do których dostęp na zasadach komercyjnych posiadamy dzięki szerokiej współpracy z wyspecjalizowanymi firmami w Irlandii. Dodatkowo potwierdzimy drogą telefoniczną dane kontaktowe pierwszych dziesięciu firm z przygotowanego zestawienia (łącznie z nazwiskiem i bezpośrednim numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za zakupy w firmie- tj. Purchasing Managera)

Jeśli nasze przeszukanie baz danych nie przyniesie rezultatu ( "zero wyników"), nie poniesiecie Państwo żadnych kosztów związanych z wykonaną przez nas pracą. Brak rezultatów przeszukiwania baz danych może  oznaczać, iż konieczne będzie wykonanie dodatkowego badania rynku pod kątem klienta. Na Państwa życzenie możemy podjąć się takiego zadania.

PAKIET BRĄZOWY

Pakiet brązowy jest rozszerzeniem usług oferowanych w ramach pakietu minimum. Dodatkowo zaproponujemy Państwu nasze doradztwo w zakresie formatu i sposobu przygotowania oferty na rynek irlandzki. W przypadku bardzo specyficznych produktów (np. farmaceutyki, zaawansowane urządzenia techniczne) skontaktujemy Państwa z irlandzkimi konsultantami z tych dziedzin.

Z naszych obserwacji wynika, iż polskie firmy, które konsultowały się z nami przed dokonaniem prezentacji dla klientów irlandzkich, o wiele częściej odnosiły sukces na rynku lokalnym. Ponadto, w czasie konsultacji, staramy się uczulać naszych klientów na pewne aspekty negocjacji kontraktów w Irlandii.

Ponadto zaproponujemy Państwu wpis do prowadzonej przez nas bazy internetowej ofert firm polskich, która jest publikowana na stronie internetowej NKC ( www.nkc.ie ). Państwa dane będą widoczne na naszej stronie przez okres jednego roku od momentu wprowadzenia.

PAKIET SREBRNY

Pakiet srebrny obejmuje pełen zakres usług wymienionych w pakiecie brązowym ( łącznie z rejestracją na naszej stronie internetowej). Poza wymienionymi wcześniej usługami w zakresie poszukiwania dla Państwa partnerów, dodatkowo przekażemy Państwu informacje na temat wiarygodności finansowej potencjalnych parnerów (na podstawie dotępnych sprawozdań finansowych oraz zebrane przez wywiadownię gospodarczą).

W ramach pakietu srebrnego pomożemy Państwu w umówieniu spotkań biznesowych z potencjalnymi klientami w ich siedzibach lub w naszym biurze. W przypadku skorzystania z naszej sali konferencyjnej udostępnimy Państwu pełną infrastrukturę w postaci dostępu do telefonu, faksu, szerokopasmowego łącza internetowego, zapewnimy też kawę, herbatę ioraz drobne przekąski.

Na Państwa życzenie nasz przedstawiciel może towarzyszyć Państwu w czasie tych spotkań służąc radą oraz pomocą językową, jeśli zaistnieje taka konieczność. W przypadku negocjacji warunków finansowych kontraktu, możliwy jest również udział w spotkaniu jednego z naszych specjalistów, który na bieżąco będzie służył Państwu swoimi sugestiami w sprawach podatkowych, warunków płatności, itp.

PAKIET ZŁOTY

Przygotowywany jest wspólnie z klientem i w oparciu o jego sugestie. Pakiet złoty jest najwyższym pakietem obsługi oferowanym przez NKC. Pakiet złoty zawiera wszystkie elementy pakietu srebrnego. Ponadto obejmuje dodatkowe elementy, o realizacji których decyduje sam klient. Sa to między innymi:

  • Udział w targach branżowych w Irlandii (po zapoznaniu się z Państwa profilem doradzimy lub odradzimy udział w konkretnej imprezie)- usługa ta obejmuje naszą pracę z klientem nad przygotowaniem oferty, udział w targach, udział w spotkaniach na stoiskach wystawców w towarzystwie przedstawiciela NKC oraz spotkania z umówionymi wcześniej firmami,

  • Przygotowanie stoiska informacyjnego firmy polskiej na targach branżowych (wykupienie powierzchni wystawienniczej, opracowanie projektu stoiska i jego budowa oraz pomoc przy spotkaniach z klientami)

  • Organizacja dodatkowego programu dla klientów polskich (indywidualnych oraz grupowych)- zwiedzanie Dublina i okolic, programy weekendowe, itp.

  • Rezerwacja hotelu, organizacja transportu, itp.

  • Szczegółowa informacja pisemna na temat działań podjętych na rzecz klientów (raport wstepny na temat branży),  i firm działających w danym segmencie, szczegółowy program pobytu oraz raport końcowy po realizacji projektu,

  • Dodatkowe opcje w przypadku decyzji o uruchomieniu działalności w Irlandii (rejestracja firmy, jej obsługa księgowa)

  • Pomoc w określeniu strategii marketingowej firmy w Irlandii

NKC stara się podchodzić w sposób elastyczny do potrzeb swoich klientów. Dlatego jeśli okaże się, iż Państwa firma potrzebuje dodatkowej pomocy w formie, która nie została ujęta w powyższym zestawieniu, jesteśmy gotowi rozmawiać z Państwem na ten temat i w miarę możliwości ująć ten rodzaj usługi w przygotowanej dla Państwa ofercie.

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.