Latest News

- P35 Deadline
14 Feb, 2018
File and pay your Return on ROS before the P35 deadline of 23 February 2018.

- New NKC website coming soon
12 Feb, 2018
We are currently in the process of developing a brand new NKC website. Watch this Space!!

- NKC & Accounting for Growth
01 Jan, 2018
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.
19/01/2007 Zwrot podatku VAT dla firm transportowych

W związku z powtarzającymi się zapytaniami ze strony polskich firm transportowych, które na zlecenie swoich klientów wykonują kursy na trasie Polska- Irlandia, regularnie tankując TIRy w tym kraju, postanowiliśmy przybliżyć Państwu procedury związane z odzyskiwaniem VATu. We wszystkich takich przypadkach kiedy firma jest zarejestrowana w Polsce i nie ma w Irlandii ani swojego oddziału ani nie jest tutaj zarejestrowana jako płatnik podatku VAT,  można ubiegać się o zwrot tego podatku zawartego w cenie oleju napędowego.

W tym celu należy wypełnić formularz VAT 60EC.

Następnie formularz wraz z oryginałami paragonów oraz z zaświadczeniem z Państwa lokalnego urzędu skarbowego w Polsce, iż Państwa firma jest zarejestrowana na VAT należy przesłać na adres:

Revenue Commissioners
Unregistered VAT Repayments
River Home
Charlottes Quay
Co. Limerick

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu VAT za 4 lata do tyłu 

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.