Latest News

- P35 Deadline
14 Feb, 2018
File and pay your Return on ROS before the P35 deadline of 23 February 2018.

- New NKC website coming soon
12 Feb, 2018
We are currently in the process of developing a brand new NKC website. Watch this Space!!

- NKC & Accounting for Growth
01 Jan, 2018
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.
Linki

Nasze linki w bazie adresowej podzieliliśmy według nastepujących kategorii:

I. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii

II. Ważne linki dla polskich firm oraz polskich obywateli w Irlandii

III. Linki do Ważniejszych Ministerstw

IV. Polskie media w Irlandii

I. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii:
1. www.cro.ie - Companies Registration Office (Krajowy Rejestr Spółek- irlandzki odpowiednik polskiego KRSU-u).
Parnell House
14 Parnell Square
Dublin 1
Telephone 00 353 (0) 1 804 5200
Fax 00 353 (0) 1 804 5222
Większość usług jest dostępna online.

2. www.revenue.ie - Irlandzki Urząd Celny i Skarbowy (REVENUE COMMISSIONERS)

Na stronie m.in. rejestracja na podatki, informacje na temat aktualnych stawek VAT, karty C2 dla podwykonawców, informatory dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

3. www.basis.ie - Wszystko na temat działalności gospodarczej

BASIS Project, Department of Enterprise, Trade and Employment
4th Floor,
Earlsfort Centre,
Lower Hatch Street,
Dublin 2.
Email: basis@entemp.ie  
Ph: +353-1-631 2787/ +353-1-631 2788
Fax: +353-1-631 2563

4. www.oasis.gov.ie - portal rządowy z praktycznymi informacjami na prawie wszystkie tematy związane z życiem i pracą w Irlandii ( świadczenia socjalne, usługi medyczne, zakup i rejestracja samochodu, itp.)

5. www.fsai.ie - SANEPID (Food Safety Authority of Ireland)

SANEPID (Food Safety Authority of Ireland)
Abbey Court
Lower Abbey Street
Dublin 1
Phone + 353 1 817 1300
Fax +353 1 817 1301

Przydatna strona w przypadku otwierania sklepu, restauracji lub punktu gastronomicznego należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem Sanepidu (Environmental Health Officer), który ma w swoim rejonie działania miejscowość (np. Letterkenny) lub konkretną dzielnicę (np. Dublin 1, Dublin 16, itp.). Dane kontaktowe EHO można znaleźć w książce telefonicznej.

6. www.hsa.ie   - Państwowa Inspekcja Pracy (Health and Safety Authority)

Health and Safety Authority 10 Hogan Place
Dublin 2
Ireland
Telefon:+ 353 1 614 7000
Info-tel +353-1-614-7042
Fax +353-1-614-7020
 
Inspekcja pracy posiada swoje biura regionalne w większych miejscowościach. Jeśli Państwa firma działa poza Dublinem, sugerujemy pobranie ze strony internetowej danych kontaktowych HSA w terenie. Można również uzyskać je telefonicznie w centrali HSA pod podanym powyżej numerem telefonu

7. http://www.nasai.ie - Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji (National Standards Authority of Ireland)

National Standards Authority of Ireland
Glasnevin,Dublin 9
Tel. 01 807 3800
Fax. 01 807 38 38
Email : mailto:nasai@nasai.ie

8. http://www.patentsoffice.ie/ - Urząd Patentowy (Patent Office)

Patent Office
Government Buildings
Hebron Road
Kilkenny
Ireland
Telephone: 353 56 7720111
Fax: 353 56 7720100

9. www.dataprivacy.ie  - Główny Inspektor Danych Osobowych (Office of the Data Protection Commissioner)
 
Office of the Data Protection Commissioner
3rd Floor, Block 6
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
Telefon: + 353 1 874 8544
Fax:+ 353 1 874 5405

10. www.borbia.ie - BORD BIA (Irlandzka Rada Żywności)

Bord Bía - Irish Food Board
Clanwilliam Court
Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland
Tel: 00 353 1 668-5155
Fax: 00 353 1 668-7521

11. www.enterprise-ireland.com - ENTERPRISE IRELAND- Irlandzka Rada Handlu i Technologii, agencja rządowa oferująca wsparcie firmom irlandzkim w zakresie podnoszenia ich konkurencyjności ( w tym promocja eksportu).

Enterprise Ireland,
Merrion Hall,
Strand Road,
Sandymount,
Dublin 4, Ireland.
Tel: +353-1-206 6000
Fax : +353-1-206 6400
Enterprise Ireland

Adres warszawskiego biura Enterprise Ireland:

ulica Mysia 5,
00-496 Warszawa,
Poland

Tel:  +(48) 22 583 12 00
Fax: +(48) 22 646 50 15

12. www.fas.ie  - Urząd Pracy  (FAS- Training and Employment Authority)

FAS- Training and Employment Authority
27-33 Upper Baggot Street
Dublin 4
Tel. 00353 1 6070500
Fax 00353 1 607060

 

II. Ważne linki dla polskich firm oraz polskich obywateli w Irlandii

1. www.dublin.polishembassy.ie  - Ambasada RP w Dublinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Polish Embassy
4 The Vicarage
St John's Road
Dublin 4
Phone: (00353 1) 2691370
Fax (00353 1) 2697662
Email: mailto:brh@dublin.polishembassy.ie

2. www.dublin.polemb.net   - Ambasada RP w Dublinie

Wydział Konsularny
5 Ailesbury Road
Dublin 4
Tel. 00353 1 2830855
Fax 00353 1 2698309
Email: polembas@iol.ie 

Wydział Konsularny załatwia sprawy obywateli polskich przebywających w Irlandii (paszporty,
pełnomocnictwa, zaświadczenia, itp.)

3. www.polishcentre.ie - Polskie Centrum Informacji i Kultury w Dublinie

4. www.irelandpoland.com - Ireland Poland Business Association

 

III. Linki do Ważniejszych Ministerstw w Irlandii

1. www.entemp.ie - Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia

Department of Enterprise, Trade & Employment,
Kildare Street, Dublin 2
Tel: 353 1 631 2121
Fax: 353 1 631 2827

Odpowiednik polskiego Ministerstwa Gospodarki> Strona posiada duże zasoby informacyjne na temat praw pracowniczych , prowadzenia działalności gospodarczej, licencji, itp.

2. www.finance.gov.ie - Ministerstwo Finansów (Department of Finance)

Department of Finance
Government Buildings,
Upper Merrion Street,
Dublin 2,
Ireland
Tel. 353 - 1 - 6767571
Fax: 353 - 1 - 6789936
Email:webmaster@finance.irlgov.ie

3. www.gov.ie/ag/  - Prokurator Generalny- poprzez stronę dostęp do irlandzkiej bazy aktów prawnych (Irish Statue Book) w tym np. Prawo Spółek

Office of the Attorney General
Government Buildings
Upper Merrion Street
Dublin 2
Ireland
Tel : (00353 1) 6314000
Fax : (00 353 1) 6761806

4. www.agriculture.gov.ie  - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Department of Agriculture and Food)

Department of Agriculture and Food Head Office
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. 00353 1 6072000

5. www.environ.ie - Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa i Samorządu Lokalnego

The Departament of the Environment, Heritage and Local Government
Custom House,
Dublin 1

Tel. 0 0 353 1 888 2000

 - m.in. informacje na temat budownictwa w Irlandii (raporty) oraz na temat rejestracji pojazdów w tym kraju.
6. www.transport.ie  - Ministerstwo Transportu (Department of Transport)

Department of Transport
Transport House,
44 Kildare Street,
Dublin 2

Tel: + 353 1 670 7444

m.in. informacje na temat podejmowania działalności w zakresie usług transportowych
7. www.dcmnr.gov.ie  - Ministerstwo Komunikacji, Gospodarki Morskiej oraz Zasobów Naturalnych

Department of Communications
Marine and Natural Resources
Leeson Lane
Dublin 2
Ireland
Tel: +353-1-6782000

8. www.welfare.ie  - Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych (Department of Social and Family Affairs)

Department of Social and Family Affairs
Áras Mhic Dhiarmada,
Store Street,
Dublin 1
Tel 00353 1 6797777

m.in. informacja na temat numerów PPS, zasiłków na dzieci, itp.

9. www.irlgov.ie/iveagh  - Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Department of Foreign Affairs)

Department of Foreign Affairs
80 St Stephen’s Green
Dublin 2
Tel. 00353 1 478 0822
Fax 00353 1 478 1484

 

IV. POLSKIE MEDIA W IRLANDII:

1. Polska Gazeta: www.polskagazeta.ie

2. Gazeta.ie- www.gazeta.ie

3. Polski Dublin- www.polskidublin.com
4. Polski Express- www.polskiexpress.ie

5. Szpila- www.polishcentre.ie

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.