Latest News

- P35 Deadline
14 Feb, 2018
File and pay your Return on ROS before the P35 deadline of 23 February 2018.

- New NKC website coming soon
12 Feb, 2018
We are currently in the process of developing a brand new NKC website. Watch this Space!!

- NKC & Accounting for Growth
01 Jan, 2018
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.
14/01/2008 Zmiany w podatkach w 2008

Poniżej prezentujemy Państwu zmiany jakie zostały wprowadzone Ustawą Budżetową na rok 2008.

Co nowego w budżecie 2008?

Szanowni Państwo,

W tym miejscu znajdziecie Państwo wybrane informacje na temat zmian w podatkach w roku 2008. Mamy nadzieję, iż będzie to dla Państwa poręczna "ściągawka" odnośnie zmian w roku 2008.

Podatek VAT

Obowiązek rejestracji na VAT: wszystkie firmy zarejestrowane poza Irlandią (np. w Polsce) a świadczące usługi na rynku irlandzkim mają obowiązek rejestracji na VAT w Irlandii bez względu na poziom obrotów.

Firmy zarejestrowane w Irlandii mają obowiązek rejestracji na VAT po przekroczeniu następującego poziomu obrotów:

  • 75 000 euro w przypadku dostaw towarów (do 1 maja 2008- € 70 000)
  • 37 500 euro w przypadku dostawy usług (do 1 maja 2008- € 35 000)

Stawki VAT:

  • 21% (stawka podstawowa) m.in. na samochody, benzynę, usługi telefoniczne, napoje, alkohol, kopmputery, oprogramowanie, usługi consultingowe
  • 13.5%- m.in. na olej opałowy, elektryczność, usługi restauracyjne, gazety, usługi hotelowe, usługi budowlane oraz krzesełka samochodowe dla dzieci (od 1 maja 2007)
  • 4.8%- m.in na sprzedaż bydła,  chartów wyścigowych, wynajem koni, itp.
  • 0%- eksport, niektóre artykuły spożywcze (np. chleb i mleko), doustne lekarstwa dla ludzi, książki, odzież dziecięca oraz obuwie
  • Zwolnienie z VAT  przysługuje na następujące usługi: niektóre usługi finansowe, ubezpieczeniowe, edukacyjne, szkoleniowe, okulistyczne i dentystyczne oraz transport pasażerski.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Poniżej prezentujemy Państwu zmiany w progach podatkowych w porównaniu z rokiem 2008

Sytuacja rodzinna

2007

2008

Osoba wolna (niezamężna) lub wdowiec (wdowa)
bez dzieci na utrzymaniu

34, 000@ 20%
Nadwyżka @ 41%

35,400 @ 20%
Nadwyżka @ 41%

Wdowiec lub wdowa  z dzieckiem (dziećmi) na utrzymaniu

38,000 @ 20%
Nadwyżka  @ 41%

39,400@ 20%
Nadwyżka @ 41%

Małżeństwo z jednym dochodem

43,000 @ 20%
Nadwyżka @ 41%

44,400@ 20%
Nadwyżka @ 41%

Małżeństwo z dwoma dochodami

43,000 @ 20% przy maks. wzroście dochodu małżonka do 25,000 max.
Nadwyżka @ 41%

44,400@ 20% przy maks. wzroście dochodu małżonka do 26,400max.
Nadwyżka @ 41%

Kredyty podatkowe

 
Osoba niezamężna 1,830
Małżeństwo/ Osoba samotnie wychowująca dziecko  3,660
Wdowiec/ -a z dzieckiem na utrzymaniu* 4,000
Wdowiec/ -a bez dziecka na utrzymaniu 2,430
Osoba zatrudniona (system PAYE) 1,830

  * dla osoby, owdowiałej w 2007 roku

Składka na ubezpieczenie społeczne (PRSI) oraz zdrowotne

Składka na PRSI

Od 1 stycznia 2008 będą obowiązywały nastepujące składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Dochód (€)

Pracodawca

Pracownik

Do 50,700

10.75%

6% (w tym zawarta jest składka zdrowotna w wysokości 2%)

Od 50,700 do 100,100

10.75%

2% (składka zdrowotna)

Ponad 100,100

10.75%

2.5% (składka zdrowotna)

Pracownicy zarabiający tygodniowo €352 lub mniej są zwolnieni z opłacania PRSI, natomiast pracownicy zarabiający tygodniowo €500 lub mniej są zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej w wysokości 2%.

Pracownicy samozatrudnieni

Dochód (€)

Stawka

Cały dochód do 100,100

5% (w tym 2% składki zdrowotnej)

Ponad 100,100

5.5% (w tym 2.5% składki zdrowotnej)

Osoby samozatrudnione, których roczny dochód wynosi €26,000 lub mniej są zwolnione z opłacania składki zdrowotnej w wysokości 2 %. Minimalna roczna składka na ubezpieczenie społeczne (PRSI) wynosi €253.

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.